Zorgaanbod

Rayan Zorg biedt hulp aan huis voor mensen die vanwege lichamelijke of psychische beperkingen óf vanwege hun leeftijd zijn aangewezen op ondersteuning. Voor kortere of langere tijd. Wij bieden zorg op maat: uw wens staat centraal.

Om u zoveel mogelijk door de voor u vertrouwde mensen te kunnen laten ondersteunen moedigen wij hulp en ondersteuning door mantelzorgers aan. Alle afspraken die wij in overleg met u maken, ook de aanvullende ondersteuning door mantelzorgers, leggen wij in een zorgdossier vast.

Verpleging

Wij leveren de verpleegkundige zorg met deskundig opgeleide medewerk(st)ers en zorgen regelmatig voor bijscholing. Medewerkers zijn daardoor van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. Indien nodig kan voor 24 uur per dag verpleging worden geleverd.
In overleg met u als cliënt en op basis van welke zorg nodig is zorgen wij voor een medewerker die alle benodigde verpleegkundige handelingsbevoegdheden heeft. Medewerkers komen vaak uit de ziekenhuizen en hebben daar jarenlange ervaring opgedaan. De momenten waarop u gedurende de dag verpleegkundige zorg nodig heeft worden in overleg met u vastgesteld. Bij verpleegkundige verzorging kunt u denken aan bijvoorbeeld medicijnen toedienen, wondzorg, het toedienen van injecties, katheter wisselen, een klysma toedienen, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen enzovoorts.

Klantgericht, flexibel, kwaliteit.

Verzorging

Wij leveren ‘zorg op maat’. Wij maken samen met u afspraken over hoe vaak en wanneer er hulp nodig is. Indien nodig kunnen wij met nachtzorg in totaal 24 uur per dag zorg leveren.
Nachtzorg of 24 uurs zorg kan nodig zijn in de begeleiding van een cliënt in zijn of haar laatste levensfase.
Het aantal verzorgingsmomenten gedurende de dag en de tijdstippen waarop u die zorgmomenten krijgt wordt samen met u afgesproken.
U kunt hierbij denken aan ’s morgens en ’s avonds wassen en aan- of uitkleden, maaltijden klaar zetten, helpen bij toiletgang en algemene dagelijkse levensbehoeften, het toedienen van eenvoudige medicatie, helpen bij het aan- en uittrekken van steunkousen enzovoorts.

Begeleiding

Begeleiding kan nodig zijn in allerlei situaties. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld begeleiding bij het ziekteproces of bij rouwverwerking.
Wij geven u persoonlijke aandacht bij het inplannen van de zorg en houden rekening met een tijdsduur waarin ook ruimte is voor die persoonlijke aandacht. U geeft aan waar u behoefte aan heeft en wij kunnen daarvoor een indicatie voor u aanvragen als u die nog niet heeft. U kunt aangeven wanneer op de dag u de begeleiding wilt ontvangen.

U kunt toegang verkrijgen tot deze functie als er sprake is van een psychogeriatrische / psychiatrische aandoening of beperking of van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. De ondersteunende Begeleiding is zodanig dat u in staat bent om sociaal te kunnen blijven functioneren en/of in staat bent te voorkomen dat u in een sociaal isolement komt te verkeren. De omvang van de indicatie wordt bepaald aan de hand van de uren/minuten per week die gemoeid zijn met de duur en de frequentie van de benodigde (zorg)interventies.

Huishouding

Huishoudelijke verzorging leveren wij meestal op een ochtend of een middag voor de duur van 3 uur per keer. De planning van de tijden gebeurt in overleg met u. Wij zorgen voor continuïteit in dienstverlening door zoveel mogelijk een vaste medewerker naar u te sturen.

Wij kunnen u huishoudelijke hulp leveren indien u particulier betaalt of indien u een PGB (persoonsgebonden budget) heeft. Wij zijn u graag behulpzaam bij de aanvraag van uw PGB in de gemeente waar u woont. Ook geven wij u graag advies over de juiste verantwoording van de besteding van uw PGB conform de richtlijnen van de betreffende gemeente.

24-uurs zorg / Palliatieve Zorg / Terminale Zorg

24-uurs zorg / Palliatieve Zorg / Terminale Zorg waaronder langdurige en intensieve zorg en revalidatiezorg.
Het liefst blijft u zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Toch kan dat door uw behoefte aan zorg en verpleging steeds moeilijker worden.

Rayan Zorg kan u zorg bieden die op uw persoonlijke situatie is toegespitst, tot zelfs 24 uur per dag. U kunt dus net zo lang thuis blijven wonen als u zelf wenst. Of u kunt na een gedwongen ziekenhuis opname weer zo snel mogelijk terug naar huis. Ook als u liever in uw eigen thuissituatie wilt sterven dan in een zorginstelling kan Rayan Zorg u de benodigde terminale zorg bieden.

Hulpmiddelen thuis
Voor hulpmiddelen bij u thuis werken we samen met meerdere leveranciers. U kunt hierbij denken aan de uitleen of huur van rollator, hoog/laagbedden, krukken, postoel e.d. Wij zullen u hierbij graag helpen.

 

Dagbesteding

Een prettige dagbesteding draagt bij aan een gevoel van erbij horen, van betekenis zijn. Het geeft structuur aan de dag en stimuleert het opdoen van sociale contacten. Een prettige dagbesteding geeft kleur aan de dag. Het voorkomt een eenzaam gevoel, het ontlast mantelzorgers en het maakt langer thuis wonen mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel uw lichamelijke- als uw psychische behoeften. 

Tijdens de dagbesteding wordt u gestimuleerd zich in te zetten aan activiteiten betreft educatie en vorming, lichamelijke ontwikkeling, ontmoeting, geheugentraining en gezamenlijk te koken en eten

Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u vanuit de gemeente een indicatie krijgen voor dagbesteding. Dat kan gedurende 5 dagen per week. Het vervoer zit ook in deze indicatie.

Neem contact met ons op