24 uur's zorg, 7 dagen per week

Bij 24-uurs zorg bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week alle verpleging en verzorging aan huis die u nodig heeft. U behoud hierdoor uw zelfstandigheid en privacy.  Rayanzorg beschikt over een klein, vast zorgteam. Wij bieden zorg op maat, waardoor u verzekerd bent van een optimale aansluiting bij uw eisen en wensen.

Deskundige medewerkers

Rayan Zorg werkt met een vast zorgteam van professionele zorgverleners. Hierdoor heeft u niet steeds wisselende zorgverleners in huis.  Het zorgteam verleent Persoonlijke Verzorging en Verpleging, maar is daarnaast ook begeleidend en verzorgt ook bijvoorbeeld afspraken met specialist of huisarts. Het zorgteam alarmeert familie of huisarts indien er signalen zijn dat de gezondheid achteruitgaat. Daarnaast zijn onze zorgverleners bevoegd en bekwaam in het verlenen van verpleegkundige zorg als : wond – en stomazorg, palliatieve zorg en wordt medicatie zo nodig verstrekt.

Z

Jarenlange ervaring

Rayan Zorg is gespecialiseerd in zorg thuis. Wij hebben jarenlange ervaring in ons vakgebied en besteden veel aandacht aan zorgverbetering en zorgvernieuwing. Met deze deskundigheid en ervaring zetten wij ons in voor u als cliënt.

Cliëntgerichte zorg

Rayan Zorg  levert zorg waarbij u als cliënt centraal staat. Uw behoeften en belevingswereld zijn het uitgangspunt en wij passen ons hier zoveel mogelijk in aan. Naast aandacht voor uw  lichamelijke gezondheid is er ook aandacht voor de psychische en sociale aspecten.  Door u zo veel mogelijk te betrekken bij de zorg krijgt u een bepalende rol in het zorgproces. 

Persoonlijke benadering

Rayan Zorg  stelt alles in het werk om te voldoen aan uw wensen en verwachtingen. Een persoonlijke benadering en kwalitatief hoogwaardige zorg staan hierbij voorop. Wij kijken goed wat u belangrijk en plezierig vindt. Voorop staan eigen regie, gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. Uw wensen en mogelijkheden staan centraal, niet de beperkingen die u heeft. Het uiteindelijke doel is een betere kwaliteit van leven van u als client. Uit de praktijk blijkt dat mensen die meer zelf doen, meer plezier hebben en minder onrust vertonen. En dat maakt mantelzorgers en verzorgenden ook gelukkiger.

Veelal vaste medewerkers

Rayan Zorg koppelt veelal vaste medewerkers aan haar cliënten. Hiermee voorkomen wij dat er fouten worden gemaakt met afspraken en dat veranderingen in uw gezondheid niet gesignaliseerd wordt. Verder  is vastigheid voor u als client erg belangrijk. Een goede band met de vaste medewerkers verhoogt de kwaliteit van uw leven.

Islamitisch zorgcentrum

Naast het bieden van uitgebreide thuiszorg beschikt Rayan Zorg ook over een islamitisch zorgcentrum, zorgcentrum Rayan. Op drie prachtige locaties in het centraal gelegen Huizen, Naarden en Amersfoort hebben wij de mogelijkheid om kwalitatieve zorg te leveren aan ouderen voor wie het, al dan niet tijdelijk, onmogelijk is om thuis verzorgt te worden. Wij bieden zorg in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en dagbesteding. Onze doelgroep betreft ouderen met een islamitische achtergrond die de vrijheid krijgen om hun religie te belijden en aan hun cultuur vast te houden zoals zij wensen. Dit draagt bij aan een grote mate van thuis en veilig voelen wat juist in het stadium waarin zij zich bevinden van groot belang is.

Dagbesteding

Een prettige dagbesteding draagt bij aan een gevoel van erbij horen, van betekenis zijn. Het geeft structuur aan de dag en stimuleert het opdoen van sociale contacten. Een prettige dagbesteding geeft kleur aan de dag. Het voorkomt een eenzaam gevoel, het ontlast mantelzorgers en het maakt langer thuis wonen mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel uw lichamelijke- als uw psychische behoeften. 

Tijdens de dagbesteding wordt u gestimuleerd zich in te zetten aan activiteiten betreft educatie en vorming, lichamelijke ontwikkeling, ontmoeting, geheugentraining en gezamenlijk te koken en eten

Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u vanuit de gemeente een indicatie krijgen voor dagbesteding. Dat kan gedurende 5 dagen per week. Het vervoer zit ook in deze indicatie.